WWW.KRISTALLKULA.COM
Bela Orticas spåkula
och
 

logo
============================


Vill du:

1. få en smygtitt in i din framtid och se hur den kommer att bli ?

2. få svar på frågor som du gått och funderat över ?

3. få bra råd om hur du kan förändra och förbättra din livssituation ?

4. få veta vilka kärlekschanser du har hos en viss person ?

5. få veta lyckotal och när du har störst tur i spel ?

6. få veta om dina barn ?

7. få kontakt med någon nära som har lämnat denna världen ?

8. kunna hjälpa andra med råd om framtiden ?

De flesta människor vet vad en kristallkula är, men ytterst få har sett någon i verkligheten. Det beror på att det är mycket svårt att komma över en riktig spåkula. En spåkulas hemliga magiska ritualer har alltid varit skyddade av de magiker, spåmän och trollkarlar som använde den. Kunskaperna gick ofta i arv eller förmedlades bara till invigda. De ville ju skydda de hemliga kunskaperna och därför förmedlades de bara muntligt eller skriftligt med symboler och tecken som inte kunde tolkas av utomstående.

De tillverkas ju inte i några fabriker precis, utan är väldigt personliga och det finns inte två spåkulor som är exakt lika. Tillverking av spåkulan utföres speciella dagar och särskilda timmar, och åtföljes av magiska ritualer med alla nödvändiga formaliteter. Endast på det sättet får spåkulan sina karaktäristiska egenskaper.

 Många kungar och kejsare och andra viktiga personer har under årens lopp med framgång förlitat sig på sina spåmän och spåkvinnor. Spåkulan har alltid varit en maktsymbol och har haft enorm betydelse i magi och spådomskonst. När du har lärt dig att se i den så har du möjlighet att titta in i en parallell värld och öppna vilande och sovande möjligheter för dig. Spåkulan hjälper dig att ta fram och förbättra dina synska egenskaper. Du kan se in i det förflutna, i nuet och i framtiden. Det hjälper dig i både affärer, spel, kärleksfrågor, i framgång och motgång och i vardagslivet i största allmänhet.

 Du får i den hemliga instruktionen som medföljer veta hur du ska tolka det du ser. Att spåkulan fungerar beror på strålningen runt oss. Du vet ju själv att det finns ljus och elektromagnetiska vågor överallt, och det finns mycket mera än så, som vi inte kan förnimma med våra sinnen. Varje människa har ju till exempel sin egen personliga utstrålning och vår intuition beror ofta på att vi svagt förnimmer någonting som vi inte kan förklara. All denna strålning i vår omgivning bryts på ett speciellt sätt in till mitten i en spåkula och det är där och då som det händer saker. Vi ska berätta mer i den hemliga instruktionen som medföljer. Spåkulans magiska egenskaper beror också på din personliga kontakt med den. Relationen mellan dig och spåkulan förstärks med tiden. Spåkulan är personlig och om man lånar ut den eller ger bort den till någon, så försvinner dess magiska egenskaper.

 Det inte alltid som du kommer att behöva tolka vad spåkulan menade. Ofta får du med egna ögon själv se svaret och vad som är värdefullt för dig att veta. Den hjälper dig också att fokusera på små detaljer som du kanske inte ser själv. I en modern komplicerad värld som vi lever i är det viktigare än någonsin att få värdefull information om vilka möjligheter man har och vilka vägar man kan gå och vilka val man bör göra. Det är viktiga kunskaper,  eller hur?

 Du har kanske sedan länge gått och önskat eller drömt någonting eller velat göra någon förändring i ditt liv, men aldrig vågat berätta om eller förverkliga din dröm. Troligen finns denna önskan kvar hos dig och väntar på rätt tillfälle. Din personliga spåkula är den som verkligen kan hjälpa dig med detta.

 Magiska egenskaper hos spåkulan beror på full överensstämmelse mellan den och personen som äger den. De magiska egenskaperna försvinner, om spåkulans ägare lånar ut eller ger bort den till någon. Spåkulan är enormt värdefull, men bara i fall du skapar din egen relation med den, och följer instruktionerna.

 NB! Spåkulan är absolut ingen leksak! Du måste vara beredd att lägga tid och energi för att samarbeta med din personliga spåkula. Den kommer att bli ett viktigt komplement till dig. Liksom en bil så att säga förlänger dina ben och tar dig till platser som du inte skulle kunna nå utan den, och liksom en dator är ett komplement till din hjärna och ditt minne, och liksom en telefon utökar dina sociala kontaktmöjligheter, så ger också spåkulan dig utökade resurser på det andliga och spirituella planet.

  Spåkulan ger dig en chans att helt på egen hand få kontroll över din framtid.


 
Historien om spåkulan
=================


I det gamla Venedig var glaskonsten en stor industri redan på 1200-talet. Glas kunde användas till mycket. Förutom konstföremål, exklusiva fönster och vackra dricksglas kunde det användas till en hel del andra saker. Primitiva glasögon började bli överkomliga och även speglar och exklusiva lampor fanns redan på den tiden. Men för vanliga människor var glas fortfarande en mycket dyr vara.

Men även ljus var en dyr vara. Och ljus var nödvändigt för städernas hantverkare för att de skulle kunna arbeta även efter mörkrets inbrott. Skomakarna och skräddarna hade ett arbete som krävde ljus på just det ställe som de arbetade med. En uppfinningsrik hantverkare kom så småningom på att om man ställde en glaskula framför ljuset så koncentrerades belysningen framför glaset. Detta var en revolutionerande upptäckt, ty med glaskulans hjälp behövde man inte slösa så mycket med ljus. Snart blev glaskulor vanliga bland duktiga hantverkare som höll på med ljuskrävande arbete långt in på nätterna.

Men så började det hända konstiga saker. Det förekom allt oftare berättelser om skomakare som hade sett underliga saker i sina glaskulor under sena nattimmar. När Venedig är 1244 blev invaderat av turkiska sjörövare, var det flera skomakare som påstod att de redan innan visste om detta, ty de hade fått varsel i sina glaskulor.

Redan samma år var det flera skomakare som kunde dryga ut sina inkomster med att etablera sig som spåmän vid sidan om. Till och med dogen (kungen) av Venedig anställde en spåman i sin tjänst, och det finns många berättelser om dessa spåmän och hur rätt de hade.

Traditionen har levt vidare i Europa och kom till Indien. Indiska spåkulor skiljer sig dock en del från europeiska. Indiska spåkulor är tämligen små och gjorda i genomgjuten kristall eller glas och helt runda. Europeiska spåkulor är större och vilar sig på glasfundament och består av uppblåst glas som därefter fyllts med vätska. Europeiska spåkulor har en nordpol och sydpol och ska vridas runt på så sätt att polen alltid är uppåt. Indiska spåkulor vrids inte alls.

En av de sista stora spåmännen i Europa var Bela Ortica från Budapest i Ungern. Han föddes 1812 och kom i unga år till Italien där han gick i lära hos den italienska zigenaren Alexander Fettini. Bela Ortica fick lära sig inte bara hur man spår, utan också hur man tillverkar en bra spåkula. Och också lite grann om de krafter som gör att den fungerar.

Bela Ortica blev i mitten och slutet av artonhundratalet känd i hela Europa och anlitades av högt uppsatta personer såsom kungligheter, politiker m.m. - men även av vanliga människor. Hans spådomar var helt fantastiska och stämde många gånger med verkligheten på ett nästan kusligt exakt sätt.

Han förutsåg både första och andra världskriget - och vår egen konung Oscar II anlitande honom och fick veta att Sveriges Union med Norge skulle komma att upplösas år 1905 - vilket sen visade sig vara helt riktigt.

Han dog nittonhundraarton då han var 106 år, två månader och tre dagar gammal. Hans berömda spåkula hamnade så småningom på British Museum i London.

Nu har vi på European Astro Center i samarbete med British Museum fått deras tillstånd att ge ut en exakt kopia av Bela Orticas berömda spåkula. Den är tillverkad i samma vackra och stilfulla material som museioriginalet och gjord i 999 exemplar av den berömde böhmiske glasblåsaren och konstnären Andre Jacobi, och av dessa 999 numrerade exemplar har Sverige tilldelats 200, som vi på European Astro Center har fått förmånen att fördela bland våra kunder.

 

Beskrivning
===========

Bela Orticas spåkula är inte bara en vacker och unik praktpjäs - den kan även användas som en riktig spåkula - precis som Bela Ortica själv gjorde.

Spåkulan har - som vår egen jord - en nordpol och en sydpol. Nordpolen är placerad på ovansidan av spåkulan och handgjuten i tenn eller mässing. Sydpolen är placerad i botten på spåkulan och har ingen markering alls. Mitt emellan nordpolen och sydpolen ligger ekvatorn. På ekvatorn finns en kristallpärla.
Vätskan i kulan är, efter Bela Orticas instruktioner, tagen från en helig källa under blomningstiden på våren. Den kan därför liksom glaset i spåkulan, innehålla partiklar. Detta är alltså inget fel utan varje spåkula har sin "själ" och ska vara unik.

Spåkulan vilar på ett vackert fundament av glas. På fundamentet finns en rund fördjupning för spåkulan (den större fördjupningen för själva kulan), en ljushållare för stearinljus, samt en något mindre rund fördjupning där fråge- och önske-lapparna skall vikas ihop och läggas. Det finns också ett lock för detta ställe.

Användning
==========


När Ni använder spåkulan skall det vara så mörkt som möjligt omkring Er, för att lågan i det tända ljuset skall ge så bra effekt som möjligt i spåkulan. Se till att det är en lugn och avspänd atmosfär omkring Er och spåkulan. Ni bör vara ensam för att kunna koncentrera Er på rätt sätt. Om Ni skall spå någon annan än Er själv, bör bara Ni och den som skall bli spådd vara närvarande. Se till att alla ljudkällor såsom radio, tv, mobil, m.m. är eliminerade. Tag god tid på Er.

Placera tygskyddet för spåkulans underdel i den större fördjupningen på fundamentet. Placera därefter spåkulan ovanpå tygskyddet i samma fördjupning, med nordpolen pekande uppåt. Sätt det medföljande ljuset i ljushållaren på fundamentet och tänd ljuset. Placera Er så att Ni har spåkulan mellan Er och ljuset.

Ni är nu klar att börja spå.

Enligt Bela Ortica svarar spåkulan bara en gång på varje ställd fråga, och det är alltid det första svaret som gäller. Ställ bara enkla och följdriktiga frågor till spåkulan. Provocera den inte med motsättningsfulla frågor eller önskningar, ty då fungerar den inte på rätt sätt. Den svarar alltså inte på frågor och önskningar ni redan vet svaret på. När spåkulan registrerar att Ni verkligen tror på den på rätt sätt, då fungerar den bäst.

Spåkulan har flera värdefulla egenskaper - och kan användas på många olika sätt:

1.
För det första betyder det TUR för ägaren och ägarens familj att äga och ha en spåkula i hemmet. Det är allmänt känt och omtalat i gångna tider att ägarna till spåkulor alltid varit framgångsrika - blivit förmögna - levt längre och lyckligt - och varit förskonade från sjukdomar. Detta gäller både ägare och deras familjer.

2.
Ni kan ställa FRÅGOR till spåkulan. Skriv ner frågan på ett papper. Formulera frågan så att det går att svara ja eller nej på den. Skriv under frågan med Ert för- och efternamn. (Spår Ni Er själv skriver Ni Ert eget namn - spår Ni en annan person skriver Ni hans eller hennes namn). Elda försiktigt upp pappret och låt askan falna i skålen som finns i fundamentet bredvid ljuset. Slut ögonen - vrid spåkulan medsols på måfå med nordpolen pekande rakt uppåt. Öppna ögonen när Ni är säker på att Ni inte vet var kristallpärlan finns.

Den vid ekvatorn liggande kristallpärlans läge ger Er svaret på frågan. Om kristallpärlan ligger på ljussidan (den halva sidan av spåkulan om ligger närmast ljuset) är svaret ja. Ju mer mitt på ljussidan pärlan befinner sig, desto starkare är svaret ja. Om kristallpärlan på motsvarande sätt ligger på mörkersidan, (den halva sidan av spåkulan som ligger längst ifrån ljuset) är svaret nej. Ju mer mitt på mörkersidan pärlan befinner sig, desto starkare är svaret nej. Ställ samma fråga bara en gång.

3.
Ni kan ÖNSKA Er något och spåkulan talar om huruvida Er önskan går uppfyllelse eller ej. Ni gör på samma sätt som när Ni ställde en fråga. Önskemålet skall bara gälla Er själv - eller den person Ni spår. Skriv ner önskemål på ett papper och underteckna det med för- och efternamn. Vik ihop pappret och elda försiktigt upp det och låt askan falna i skålen som är bredvid ljuset.

Slut ögonen - vrid spåkulan medsols på måfå med nordpolen pekande rakt uppåt. Öppna ögonen när Ni är säker på att Ni inte vet var kristallpärlan finns.

Om kristallpärlan ligger på ljussidan är sannolikheten stor för att önskemålet skall gå i uppfyllelse.

Om kristallpärlan på motsvarande sätt ligger på mörkersidan, är sannolikheten liten (men aldrig noll) och blir mindre och mindre ju närmare mitten på mörkersidan kristallpärlan ligger. Önska bara samma önskemål en gång.

Ni har nu, när Ni har kommit så här långt, kunnat konstatera att Ni verkligen kan spå med spåkulan och att Ni med hjälp av spåkulans svar på ställda frågor kan spå inom ett mycket stort och omfattande område, om Ni formulerar frågorna på rätt sätt. De flesta som vill spå, nöjer sig med detta, men om Ni vill öka svårighetsgraden något och spå mera professionellt, och se in i framtiden på längre sikt, kan Ni i nästa kapitel nedan, efter Bela Orticas anvisningar, lära Er att göra detta med hjälp av spåkulans inre. Detta fordrar dock träning - tålamod och fantasi - så att Ni först efter en längre tid kan räkna med att nå ett lyckat resultat.

Avancerad användning
==================


4.
Bela Ortica kunde se in i FRAMTIDEN med hjälp av spåkulan. Många andra anser sig också kunna göra det efter viss träning. Spåkulan har en ljusbrytande effekt. Synligt ljus bryts in mot mitten av kulan. Bela Ortica ansåg att det i vår omgivning också finns många andra sorters strålning - varje människa har till exempel sin egen utstrålning. Den finns på flera sätt. Intellektet har sin utstrålning, känslorna en annan, sexualitet en tredje, temperament en fjärde osv. Allt liv har utstrålning som är mycket komplicerad och bortom vår förmåga att förstå och mäta. Det finns också strålning från ljus, värme, materia, planeter, kosmos m.m. All denna strålning bryts in och koncentreras i spåkulans mitt. Därför är det där som underliga saker kan hända. Om det finns något budskap till oss utifrån - så är detta lättast att avläsa i en spåkula.

Bela Ortica ansåg även - och många andra berömda spåman med honom, att konstellationen - äkta kristall och glas - ger det bästa resultatet vid utövandet av all spådomskonst (därav namnet kristallkula).
Han uppsökte därför en mycket namnkunnig person inom detta område, Daniel Swarovski från dåvarande tyska (numera tjeckiska) distriktet Böhmen. Denne hade länge varit känd långt utanför sitt lands gränser för sin ovanliga förmåga att framställa en utsökt och förnämlig äkta bergkristall. Denna kristallsort har varit så eftersökt och berömd - att tillverkningen fortgick ända fram till början av 1960-talet.


Bela Ortica lät denne Daniel Swarovski framställa en vacker slipad rund bergkristall i detta förnämliga material. Den är fasettslipad med största precision i 16 faser, och han placerade den på sitt eget fundament mitt emellan spåkulan och ljuset.
Som Ni själv ser, har Ni samma vackert slipade bergkristall även på ert fundament, så att Ni, precis om Bela Ortica - efter en längre tids träning - med hjälp av spåkulan och denna bergkristall lättare och tydligare ska kunna tolka och förstå vad som kommer att hända i framtiden.

Det måste enligt Bela Ortica uppstå en stark kontakt mellan spåkulan och mediet för att spåkulans budskap ska gå fram ordentligt. Detta fordrar stor koncentration och mycket träning. Ge därför inte upp för tidigt med försöken att tolka framtiden med hjälp av spåkulans inre. En del lär sig fortare - andra måste ha längre tid på sig för att lyckas.

Stearinljuset skall vara tänt. Man skall sitta nära spåkulan och se in i den länge. Variera infallsvinklarna lite grann - använd fantasin. Kom ihåg att bilderna man ser kan vara ganska otydliga. Här följer några exempel i bokstavsordning på möjliga bilder som kan framträda i spåkulan och ungefär hur de kan tolkas.


Blombukett - kortlivad lycka,
Blomma - glädje,
Bok - framgång i studier eller arbete,
Båt - arv;
Cirkel - graviditet eller födsel,
Fåglar - kära personers återkomst,
Fönster - drömmar, flykt, stöld,
Hjul - resor, oväntade pengar.
Hjärta - kärlek,
Katt - tillgivenhet,

Kors - smärta, sjukdom,
Lamm - stor lycka,
Nagel eller finger - fiender, ovänner, skvaller,
Orm - förhinder,
Ring - presenter, kärlek
Tallrik - vinst i spel,
Träd - bra betalt arbete,
Vas - kärlek på väg,
Öga - saknad eller förebråelse
Öra - lyssna på råd,


Om Ni ser andra bilder i spåkulan använd fantasin och tolka efter egen intuition. Ni kommer att märka att Ni hela tiden lär Er mer och mer om spåkulan och så småningom kommer att kunna tolka och förstå spåkulans innersta väsen och budskap. Ju mer man använder spåkulan desto mer vän blir man med den och efterhand bättre och bättre inom spåkonstens omfattande område.

Lycka till!!!!

Spåkulan är inte bara ett vackert och spännande hjälpmedel att spå med - den kan också bli en värdefull och uppskattad släktklenod - en unik minnessak att ärva för kommande generationer - med ständigt ökat värde för varje dag som går i framtiden.

Skötsel av spåkulan
===================


1.
Viktigt - Placera den INTE så att den utsätts för SOLLJUS, ty då kan den fungera som brännglas om något brännbart ligger i dess omedelbara närhet.

2.
Vid transport bör den ej under långa tider utsättas för stark kyla eller hög värme.

3.
Kan tvättas med vatten - mjuk trasa och diskmedel. EJ DISKMASKIN!

4.
För att bevara spåkulans ytterhölje från inre spänningar som kan uppstå i vätskan vid större temperaturskillnader (över- eller undertryck) finns det i spåkulan en luftkudde som ett skydd - om detta förhållande skulle uppstå. Denna luftkudde döljes helt av nordpolen pekande rakt uppåt. Förvara alltid spåkula i fördjupningen på fundamentet i detta läge och helst i rumstemperatur.

Innehåll
========


Kontrollera vid leveransen att kartongen förutom denna läroskrift också innehåller:

1 spåkula
1 numrerat och signerat fundament
1 stearinljus
1 runt tygskydd för spåkulans underdel

Var rädd om och spara dessa spåattribut (utom ljuset som kan bytas ut allt efter behov), så att de kan följa spåkulan åt - och användas tillsammans med denna i framtiden.


Garanti
=======


Vi garanterar att den spåkula Ni har fått ska ha kommit fram till Er i felfritt skick. Eventuella transportskador eller tillverkningsfel ersätter vi med ett nytt exemplar.

Förutom transportförsäkringen ingår också ett års försäkring för själva glaskulan. Om den genom olyckshändelse skulle gå sönder så är den alltså helförsäkrad hos oss, och ersätts i så fall med en ny.

Denna garanti gäller från och med mottagandet av spåkulan, och undre förutsättning att Ni återsänder det skadade exemplaret till oss för utbyte. Innehavaren måste dock betala frakten.

Med vänlig hälsning

                                               


Det ligger mycket handarbete bakom varje spåkula. Trots det har vi, på grund av de än så länge åga lönerna i Östeuropa, fått ner priset väldigt lågt. 
Dessutom har vi delat upp det så fint att det endast blir  1000 ,- i månaden i fem månader, eller SEK 4.990,- inklusive allting. Till och med transportförsäkring ingår, så att Du blir garanterad ett felfritt exemplar. 
Om de hade gjorts i Sverige så hade de kostat åtskilligt mycket mera.  
Upplagan är begränsad, så gör din beställning så snart som möjligt.

Beställning

Required fields are bold

JA, TACK,  skicka mig så snabbt som möjligt (Normal leveranstid ca tre veckor) 
Bela Orticas SPAKULA 
Jag betalar:


Kontant vid leverans = SEK 4.990,- minus 300,- kontantrabatt = 4.690,-.
Delbetalning SEK 1000,--/månad i fem månader = 4.990,- (=4.400,- NOK = 4.000,- DKK)
Not sure
Priserna inkluderar ALLT.
- Hur kan ni vara så billiga?
-Vi arbetar i flera länder och har valt att lägga huvudkontoret i ett lågprisland, Estland.
Här har vi lägre porton, löner, skatter, levnadskostnader mm. och det gör att vi kan hålla högre kvalite till ett lägre pris.

För och efternamn: :

Telefon:

E-mail:

Personnummer (endast vid avbetalninskop):


Fullständig adress med postnummer: :


Hur hittade du till oss?


Tveka inte! Du kommer att bli helnöjd !!


BESTÄLLNINGSIDA

European Astro Center
Nimekast 3744
EE-10508 Tallinn
Email: info@euroastro.com
Tel: +372 5011029

??????? ?????????